Ta kontroll över ditt flöde med Business Intelligence.

Vi kombinerar stor verksamhetskunskap med nyskapande BI-utveckling. Med lång erfarenhet från industri och IT hjälper vi våra kunder med problemlösning för verkligheten.

Att driva en verksamhet idag fordrar ständiga beslut. Beslut som skall grundas på fakta. Då gäller det att ha tillgång till all fakta och enkelt kunna förstå den. Man måste kunna lita på sin data och ha en struktur som sparar tid, är skalbar och enkel att bygga vidare. 

För att få ett sådant resultat krävs att BI-strukturen är byggd av någon som förstår verksamhet. När du kombinerar struktur och förståelse kan verklig förändring ske.

Ökar er lönsamhet,
då har vi lyckats.

Vimur har över 20 års erfarenhet av verksamhetsutveckling inom industri och utveckling av digitala lösningar. Utifrån det skapar vi pragmatiska lösningar inom business intelligence.

Vi förstår företag och vi förstår teknik, det är en viktig kombination för ett lyckat resultat. Namnet Vimur kommer från en av de stora älvarna inom den nordiska mytologin. Det är en symbol för vad företaget står för, det goda flödet. Vi vet att ju bättre ditt företags flöde är desto mer ökar din lönsamhet.

Låt oss hjälpa dig att öka ert flöde och er lönsamhet.

Kundcase

Läs gärna vad några av våra kunder tycker om oss.

Ett expanderande företag
med hjärtat på rätt ställe

Det började med fyra killar från Malmö som ville någonting mer, använda sin erfarenhet till att hjälpa tillverkande företag. De insåg att de fick störst förändring och kontroll genom att använda sig utav business intelligence. Kombinationen av verksamhetsförståelse och BI blev utmärkt för att få företag nå sin fulla potential.

I fokus

Datainmatning direkt i Qlik Sense

Nu kan du mata in egna indata direkt i Qlik Sense: kommentarer, deadlines, ansvarsområden, anpassade kategoriseringar, åtgärdsplaner, rankningar eller andra data. Allt det du önskat skulle finnas i Qlik Sense.

Inphinity forms logotyp