Tilläggsprodukten Forms möjliggör att skapa egna indata i Qlik Sense. Låter det lite för bra för att vara sant? Det är det inte. Drilon Pollozhani, konsult på Vimur AB, går igenom grunderna i denna prisvärda och okomplicerade produkt.

Forms

Forms - datainmatning direkt i Qlik Sense

Vimur är stolta återförsäljare för den här okomplicerade och prisvärda produkt som vi tror kommer förenkla arbetet för många Qlik-användare.

Forms är en Qlik-extension för indata med självbetjäning som certifierats av Qlik som ”Trusted Extension” (Ted). Du kan mata in egna indata direkt i Qlik Sense: kommentarer, deadlines, ansvarsområden, anpassade kategoriseringar, åtgärdsplaner, rankningar eller andra data. Allt det du önskat skulle finnas i Qlik Sense.

Därför kommer Forms att dig stor nytta:

Du behöver inte ett externt team eller någon särskild kompetens för att implementera Forms. Allt är klart med några få klick. Med den Qlik-inspirerade designen och möjlighet till anpassningar i en ”property”-panel är Forms mycket intuitiv för alla Qlik-användare. 

Genom Vimurs partnerskap med Inphinity kan vi erbjuda denna otroligt värdeadderande produkt.

Är du intresserad av att komplettera dina applikationer med Forms eller du vill veta mer så kontakta: andrea.hakansson@vimur.se

Läs gärna mer om Forms på: https://inphinity.xyz/

Har du frågor?
Kontakta Håkan!

Som BI konsulter möter vi ofta representanter från små till medelstora bolag vars verksamheter vuxit de senaste åren. Många vi träffar har gått från att kunna fatta operativa beslut baserat på magkänsla till att behöva gör allt fler och mer komplexa beräkningar i Excel. När detta inte längre räcker till kan det bli aktuellt att skaffa ett BI system, då hamnar Power BI och Qlik Sense med rätta högt upp på listan som potentiella BI system. Båda produkterna är lämpliga för dataanalys och rapportering men vilken plattform ska man då välja?

Det finns otaliga inlägg och analyser (t.ex. Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms) som jämför dessa plattformar och slutsatsen är att vilken plattform som passar bäst beror på hur datakällorna ser ut och vad användarna behöver.

Ständig utveckling

Det är viktigt att känna till att både Power BI och Qlik Sense är två produkter som utvecklas och får nya funktioner flera gånger per år. Var noggrann med att kontrollera den information ni finner så den inte är för gammal, för faller avgörandet på grund av att en specifik förmåga saknas i någon av programmen så kan det vara så att denna feature precis har lanserats i produkten.

Vi behöver olika

Båda beslutsstöden har en mängd förmågor och möjligheter för att integreras med tjänster för avancerad dataanalys och stora datamängder. Med det sagt så för någon som kommer från Excel så är det viktigare att förstå vad produkterna kan erbjuda för den som behöver bygga upp en BI förmåga från grunden till en rimlig kostnad.

Rent tekniskt

Ett BI system skall i första hand hämta, transformera och presentera data (extract, transform, load) från många olika källor för ett antal användare.

Det som sker bakom kulisserna är att tabeller med källdata räknas om, filtreras och rättas så att man slutligen har ett antal tabeller som hänger ihop på ett korrekt sett i vad vi kallar en Datamodell. Denna datamodell bygger man sedan rapporter på i form av tabeller och diagram som användarna interagerar med.

Här, i hur deras förmåga fungerar med att hantera flödet från källsystem till datamodeller, har Power BI och Qlik Sense viktiga skillnader.

Power BI

Med Power BI Pro kan vi i nuläget inte spara och återanvända tabeller mellan applikationer. Det betyder att om man behöver i flera applikationer använda samma beräknade tabell så måste den beräknas på flera ställen, vilket ökar risken för fel och ökar även tiden det tar att utveckla och underhålla företagets BI system.

Qlik Sense

Med Qlik Sense kan man spara och återanvända tabeller igenom flödet vilket förenklar livet om vi behöver ha flera olika applikationer t.ex. för inköp, produktion och försäljning. Ska mycket data analyseras är det också viktigt att inte behöva räkna om tabeller flera gånger.

Av den anledningen rekommenderas det att använda en databas tillsammans med Power BI om man behöver göra något annat än enklare behandling av källdatat. Databasen (Data Warehouse) har förmågan att spara tabeller som återanvänds igenom flödet men öppnar också upp möjligheter att med säkerhet spara data samt använda datan med andra applikationer än Power BI. Men man ska veta att en databas är en dyr historia.

Användaren

När vi väl har gjort våra beräkningar så behöver informationen visualiseras med kpi-kort, tabeller och diagram. Både Power BI och Qlik Sense är kompetenta visualiseringsverktyg där också användaren har möjlighet att skapa egna rapporter som de kan dela med kollegor. En stor skillnad mellan Power BI och Qlik Sense är hur programmen hanterar selektioner och filtrering. I båda programmen används filter för att begränsa vad rapporterna visar som till exepmpel ett filter för vilken månad eller kund vi vill visa beräkningar för. Skillnaden mellan dem är att i Qlik Sense så är filtreringen mer intuitiv och användaren ser vad som är bortvalt vilket möjliggör kraftfullare analyser, exempelvis att visa alla produkter som inte har sålts i Tyskland.

Molntjänst eller lokal server

Båda produkterna har varsin molnplattform som gör att man inte behöver ha en lokal server som kör systemen.

Power BI

Power BI har funnits som molntjänst länge och omladdning och data likväl som delning och administrering av användare fungerar väldigt bra. Dessutom har man en gateway för att säkrare och enklare skicka information från lokala servrar till molnet. Nackdelen är att Power BI cloud har begränsningar för hur mycket data en rapport kan innehålla.

Qlik Sense

För Qlik Sense del så har man nyligen lanserat en förbättrad version av sitt Qlik Sense Cloud men man saknar gateway så min rekommendation är att inte använda molnversionen av Qlik Sense utan att välja Qlik Sens versionen som man installerar på en lokal (eller hostad) maskin. Fördelen med det är att man kan hantera stora datamängder genom att anpassa serverns prestanda.

Kostnader

Slutligen kommer vi till licenskostnaden där Power BI utmärker sig som betydligt billigare än Qlik Sense för små projekt eller i uppstart.

Licenskostnaden är främst relevant om man har en BI strategi som går ut på att ge många användare licenser eller/och om man har väldigt grundläggande behov så att ingen avancerad transformering av data behöver ske och budgeten är liten.

Ökar kraven på transformering kräver Power BI en databas för att vara jämförbar med Qlik Sense och då ökar implementationstider och licenskostnader. I de fallen måste man se till den totala kostnaden och licensernas relativa bidrag till kostnaden kommer minska ju mer arbetstimmar som krävs för att sätta upp och hantera behandlingen av data.

Hoppas detta ger en bättre förståelse för vilket beslutsstöd som passar just er!

Företaget

Nolato är en börsnoterad global koncern där varje enskilt dotterbolags styrts lokalt. Nolato MediTech har bas i Hörby och Lomma. De utvecklar och tillverkar polymera produkter och system i nära samarbete med ledande kunder inom medicinteknik och läkemedel. De är världsledande på formsprutning av silikon och har lång erfarenhet av formsprutning av plast för medicinteknik, med speciell kompetens inom 2K och 3K. Nolato MediTech erbjuder även innovativa lösningar inom vidareförädling och montering.

Utmaningen

Nolato Meditech hade inget beslutstöd 2011 och dåvarande VD Johan Iveberg hade vid sin tidigare tjänst stött på Qlik och fått mersmak för produkten. Han behövde bättre förståelse för lönsamheten, göra kund- och produktanalyser och se försäljningsutvecklingen. Nolato MediTech var vid tiden i ett sämre ekonomiskt läge och Johan var fast besluten om att förändra det. Tillsammans med produktionschefen började de själva bygga upp en BI-miljö. Kvällar och nätter gick för att på egen hand skapa det som de trodde kunde göra en märkbar skillnad. Till slut kom insikten att apparna behövde kvalitetssäkras och för att miljön skulle bli tillräckligt hållbar behövdes spetskompetens som de saknade. Det var då Vimur kom in i bilden.

Johan Iveberg fd. VD Nolato MediTech

Jag kände till Vimur sedan tidigare eftersom de gjort verksamhetsuppdrag här så jag kände mig trygg att anlita dem.

Lösningen och resultatet

Vimur påbörjade arbetet med att bygga upp det beslutstöd Johan önskade. Apparna kvalitetssäkrades och en stabil struktur utvecklades.

Med tiden tog Vimur vårt beslutstöd till nästa steg och hjälpte oss med en kontinuitet i arbetet. Och framför allt, vi fick en inblick i lönsamheten. Med enkla verktyg kunde vi mäta och se trender. Det var den visualitet som möjliggjorde att vi kunde upptäcka avvikelser eller möjligheter och sen förbättra oss.

Vimur och Johan fortsatte att bredda användningsområdet för Qlik mot produktionen vilket hjälpte dem jaga avvikelser men möjliggjorde även för fabrikerna att göra interna förbättringar.

Jag har hela tiden känt att Vimur har koll. De är extremt kompetenta och skärpta. Jag fick alltid det jag behövde, på oerhört kort tid dessutom. Beslutet att implementera Qlik i vår verksamhet var en framgångsfaktor och en del i att Nolato MediTech gick från ett sämre läge till ett betydligt bättre.

Qlik Sense ÄR ett fantastiskt BI-verktyg men visst önskar man ibland att det gick att mata in data manuellt på ett enkelt sätt? Nu går det!
Och det stavas #FORMS. Tack vare det här tillägget är det nu möjligt att helt utan kodning eller komplicerad konfigurering skapa inmatningstabeller i Qlik Sense.

Vimur har blivit den första återförsäljaren för applikationen i Norden och vi är så glada över att kunna erbjuda en sådan okomplicerad och prisvärd produkt. Vi tror att Forms kommer ge stor nytta till många befintliga applikationer och öppna möjligheter för helt nya idéer och lösningar.
Inphinity ∞ är vår partner som ligger bakom Forms och vi är tacksamma för förtroendet att bli återförsäljare på den nordiska marknaden.
För den som vill få en djupare genomgång av produkten så anordnar vi ett Webbinarium den 26 mars 2020.

Läs mer här under våra erbjudande.

Qlik Sense

Ett kraftfullt visualiseringsverktyg

Qlik Sense släpptes 2014 och till skillnad från QlikViews Guided Analytics är det en Self Service plattform som tar utforskning och dataanalys till en ny nivå.  Precis som föregångaren använder sig Qlik Sense av den associativa modellen och fungerar i princip identiskt vad gäller datamodellering och applikationsutveckling. Däremot har användarna numera helt andra möjligheter att få vara med i skapandet av flikar, diagram och tabeller och kan därmed visualisera befintliga data utifrån fler perspektiv. Det kan dessutom vara en SaaS lösning som till skillnad från QlikView implementeras i molnet vilket leder till att organisationer slipper ha en fysisk server. Qlik förser i så fall och underhåller servrarna i molnet som lagrar företagens data smidigare och säkrare.

Fördelar med Qlik Sense

Med Qlik Sense får ni bättre och mer visualiseringarna mer anpassade för verksamheten. Detta leder till bättre användarvänlighet vilket ökad användning av verktyget och nyttan av investeringen ökar. Data blir lättare att tolka och ni riskerar inte att missa viktig information.

Med bättre användarvänlighet kommer ni kunna gå över till Self-Service BI. Med en korrekt uppsatt Qlik Sensemiljö, utifrån er förutsättning, kommer ni utan någon tidigare erfarenhet att själva kunna bygga era rapporter utifrån egna behov.

Även om Qlikview kan köras mobilt så är Qlik Sense helt anpassat efter dagens mobila behov. Applikationerna anpassar sin layout efter skärmstorlek så du behöver aldrig tänka efter vilken enhet du öppnar din applikation på.
Med Qlik Sense kommer även en funktion som kallas Storytelling. Här kan du bygga egna presentationer utifrån din analys. Med Storytelling kommer du enkelt tillbaka till applikationen vid behov för att kunna besvara frågor som dyker upp under din presentation. Du kan fortfarande exportera grafer och tabeller till exempelvis Powepoint eller Excel utan några problem.

Du kan med enkelhet i Qlik Sense styra vilka användare som ska se vad, både på applikationsnivå och datanivå inom en specifik applikation.

Tillsammans skapar dessa möjligheter förutsättningar för att få ett verktyg som bidrar till att användarna kan skapa bättre rapporter och genomföra sina analyser mer framgångsrikt.

Med detta får användaren total kontroll över Self-Service Business Intelligence. 

Qlik Sense Cloud

Har du frågor?
Kontakta Håkan!

I fokus

Datainmatning direkt i Qlik Sense

Nu kan du mata in egna indata direkt i Qlik Sense: kommentarer, deadlines, ansvarsområden, anpassade kategoriseringar, åtgärdsplaner, rankningar eller andra data. Allt det du önskat skulle finnas i Qlik Sense.

Inphinity forms logotyp

Optimera dina beslut​

Låt fakta vara grunden till besluten som gör skillnad.

Rätt struktur och ordning
- då kommer nyttan

På Vimur bryter vi ned större uppgifter till mindre komponenter och genom vårt iterativa arbete kan vi verifiera data i ett tidigt skede, skapa hållbara datamodeller och skriver tydlig, väl kommenterad kod som är enkel att förstå och jobba vidare på.

I alla våra projekt sätter vi upp ett flöde där definitioner och beräkningar alltid görs på ett ställe för att säkerställa hög datakvalitet och effektivisera underhållsarbete. Vi skapar även tabeller som enkelt kan återanvändas i framtida applikationer vilket lägger grunden för kostnadseffektivt underhåll och utveckling.

Vårt arbetsätt

Vi följer en projektstruktur där varje projekt har en dedikerad lösningsansvarig, en kundansvarig och en utvecklande konsult. Detta innebär att det är fler än en person som tar ansvar för kunden och projektet i sin helhet. Vi använder digitala planeringsverktyg för enkel kommunikation och planering med våra kunder om saker som rör projektet samt för att vi internt ska kunna delegera och dela uppgifter så att vi kan leverera rätt saker i tid.

Affärssystem

Jeeves, M3, Oracle, AX och Dynamics365 är bara några av de affärssystem Vimur jobbar mot på daglig basis. Det är få affärssystem som vi inte har erfarenhet av vilket gör det smidigt för oss att extrahera, transformera och visualisera data effektivt.  Genom att använda oss av en QDF struktur kan vi integrera data från diverse system för att bygga applikationer som genererar ett helhetsperspektiv för våra kunder. Data från MES -, PIM- och CRM-system kan även integreras utan att ETL flödet destabiliseras.

I fokus

Först i Sverige med Forms

Nu kan vi stolt meddela att vi officiellt är partner till Inphinity och i samband med detta dessutom den första återförsäljaren i Sverige av den produkt som kallas Forms. 

Nu är det möjligt att skapa inmatningstabeller i Qlik Sense utan att koda eller behöva genomlida en komplex konfigurering.  Produkten kommer med säkerhet att ge stor nytta till många applikationer och dessutom öppna möjligheter för nya idéer och lösningar.

Inphinity forms logotyp