Erbjudanden

Vimur har under många år byggt upp ett lösningsbibliotek baserat på vår erfarenhet från olika branscher. Det innebär att vi har byggstenar som täcker många olika behov och som vi i varje projekt bygger vidare på, alltid med målet att ge mervärde och affärsnytta. Här kan du läsa om delar av vårt lösningsbibliotek.

Vi är dedicerade att skapa lösningar som är anpassade för varje enskild kunds bransch och behov, utmana oss och upplev hur vi kan öka er konkurrenskraft och effektivitet.

Välkommen att höra av er till vår säljchef Per Sollbe!


Du når Per på 0736-002790 eller på per.sollbe@vimur.se


1-2-many

Istället för att vänta på sega månadsrapporter för att se hur förra månaden gick vore det väl mycket bättre med daglig uppdatering för att se hur verksamheten verkligen går? Med "1-2-many" konceptets visuella dashboards är det enkelt att dagligen analysera stora mängder data för att förstå vad som händer och varför.

Läs mer här.

Qlik analyserar, du beslutar 

S&OP-design

Sales & Operations Planning eller som vi borde säga på svenska, Sälj och Verksamhetsplanering, är en process som har varit mycket i fokus de senaste åren. Detta är inte särskilt märkligt eftersom organisationer som har välfungerande S&OP-processer har kunnat dokumentera stora vinster.

Vimur har en tydlig designmetodik för S&OP med ett modultänk som gör att vi med kort startsträcka kan bygga process som fungerar bra redan från början och som har en utvecklingsplan.

Läs mer här.

Bygg S&OP, modul för modul


System Sourcing Solution

Med hjälp av Vimurs upphandlingsmetodik baserad på funktionell kravställning säkerställs en strukturerad och objektiv upphandling som inte bara innehåller de nuvarande kraven i upphandlingen. Genom djupintervjuer och identifiering av verksamhetens kärnprocesser ställs systemleverantörernas förmåga att lösa kundens utmaningar i fokus. Inte enskilda funktioner.

Läs mer.

Strukturerad systemupphandling

Qlik-assessment

Om du tycker att din Qlik-uppsättning är mer komplicerad än den borde vara eller om du ibland ifrågasätter om dina data verkligen stämmer kan det vara dags att göra en riktig utvärdering av din installation. Med Vimurs Qlik Assessment får du en total analys av hur din QlikView/Qlik Sense uppsättning fungerar i relation till hur den skulle kunna fungera med en bättre uppsättning.

Läs mer här.

Utvärdera din Qlik-installation