1-2-many

Med hjälp av Vimurs QlikView-baserade lösning "1-2-many" kan koncerner med flera olika affärssystem spara stora pengar.

 

Vem har nytta av "1-2-many konceptet"?

Med Vimurs “1-2-many” kan en koncern med flera olika affärssystem konsolidera data från respektive system för att få en komplett och ständigt uppdaterad informationsbild av hela koncernen. I stället för att invänta de traditionella månadsrapporterna för att se hur förra månaden gick kan man med daglig uppdatering se hur verksamheten verkligen går. Med visuella dashboards är det enkelt att analysera stora mängder data för att förstå vad som händer och varför. Detta skapar möjligheter för att fatta snabbare och bättre beslut.

 

Vad kan man tjäna på att använda 1-2-many?

Utan att behöva göra dyra investeringar i att implementera ett gemensamt affärssystem för koncernen kan man på ett bra sätt utnyttja redan gjorda investeringar i de olika affärssystemen och ändå få en enhetlig uppföljning av hela koncernens processer och nyckeltal. Med daglig uppdatering kan man t ex följa försäljningen i detalj för hela koncernen, få kontroll över det totala inköpet för koncernen samt öka visibiliteten av det totala lagret. Denna information möjliggör exempelvis en effektivare inköpsprocess och en ökad kunskap vid förhandlingar med leverantörer. Det ger också möjligheter till att reducera det totala lagret och därmed frigöra kapital.

Vimurs “Enterprise solution” är hjärtat i "1-2-many" och bygger på en applikationsutveckling i enlighet med ”best practices”. Lösningen är skalbar och det är lätt att bygga på med data från tillkommande affärssystem eller från andra datakällor. Vimur har erfarenhet av att integrera de flesta välkända affärssystemen. Kontakta oss för en närmare presentation av lösningen.