System Sourcing Solution

Upphandling av IT-system är alltid en utmaning. Vimurs upphandlingsmetodik som baseras på processanalys och funktionella krav kan göra livet lite lättare för dig som står inför en upphandling.

 

Varför skall vi använda hjälp för upphandling?

De flest organisationer upphandlar IT-system relativt sällan och en sådan upphandling skiljer sig på flera punkter från att upphandla komponenter eller inventarier. Den främsta skillnaden ligger i att systemet skall stödja en eller flera processer som är viktiga för organisationen. Genom att anlita Vimur får ni ett utomstående perspektiv på att identifiera och beskriva nycklarna i processerna och ni får hjälp att på ett proffesionellt sätt utforma kraven mot systemleverantörerna.

 

Vad innehåller Vimurs upphandlingskoncept?

Vid en upphandling följer vi vanligtvis en process som ser ut ungefär såhär:

  • Definition av vad upphandlingen syftar till.
  • Analys av nyckelprocesser som berörs av systemupphandlingen.
  • Identifiering av möjliga systemleverantörer/systemlösningar.
  • Skapa ett fullständigt upphandlingsunderlag med villkor och processbeskrivningar.
  • Kontakter med leverantörer och skapande av shortlist.
  • Leverantörspresentationer och utvärdering.
  • Skapa utvärderingsmaterial för ledningsgruppen.

Det finns många anledningar till att en enskild upphandling avviker från ovanstående men i huvudsak så följer upphandlingarna dessa huvudpunkter.