Filosofi och metodik

Tack vare vår mångåriga erfarenhet av programvaruutveckling och mjukvarudesign har vi kunnat ta fram en effektiv och strukturerad metodik för design och utveckling av Qlik-applikationer med en säkerställd hög datakvalitet.

Filosofi

Vår utgångspunkt är alltid att se till att kunden får sitt grundläggande problem löst. Vårt mål är inte att leverera timmar eller så många appar som möjligt. Vår uppgift är att utifrån ett helhetsperspektiv tillsammans med kunden skapa en lösning som innehåller alla komponenter för att göra kundens verksamhet ännu bättre. Vi levererar lösningar, inte appar.

Utvecklingsmetodik

Vimurs utvecklingsmetodik bygger på de lärdomar vi dragit både från mjukvaruutveckling och ”data warehousing”. Vi bryter ner arbetet i mindre komponenter, verifierar data så tidigt som möjligt i ”kedjan”, skapar hållbara datamodeller och skriver lättläst, välkommenterad  kod i applikationerna. Definitioner och beräkningar görs alltid endast på ett ställe för att säkerställa datakvalitet och förenkla underhåll. Med vår metodik blir arbetet enklare, mer effektivt och underhållet blir billigare för kunden.

Tack vare strukturen är Vimurs lösningar dessutom mer skalbara.