Management Consulting

Som managementkonsulter hjälper vi våra kunder i deras kontinuerliga utveckling. I många fall bidrar vi med expertkunskap, men vår första och största uppgift är att se till att kundens inneboende kraft och kompetens används på rätt sätt och få förbättringsarbetet att fungera i vardagen.

Vårt arbetssätt är resultatinriktat - med erfarna medarbetare kan vi gå snabbt och effektivt till handling. Utifrån ett helhetsperspektiv är vår uppgift att säkerställa mätbara resultat. Vi gör självklart alla arbeten i nära samarbete med våra klienter när vi föreslår och genomför förbättringsåtgärder tillsammans med kundorganisationen.

Filosofi & Metodik

Vimurs filosofi bygger på insikten att varje organisation liknar andra men ändå är helt unik. Vi närmar oss varje uppdrag med en verktygslåda bestående av teoretiska modeller, erfarenhet av vad som fungerar i verkligheten och en stor dos ödmjukhet för kundens egen kompetens.

Läs mer här

 

Expertområden

Man kan inte kunna allt, det är vi de första att erkänna. Men vi är mycket stolta över att vi kan erbjuda våra kunder konsulter som tillsammans täcker ett brett område inom verksamhetsstyrning, produktion och Supply Chain. 

Läs mer här

 

Business Assessment

Hur duktiga medarbetare man än har och hur bra man än tycker att verksamheten fungerar så blir man hemmablind för sin egen verksamhets svagheter. Ibland är det bra att låta någon utomstående titta på hela eller delar med friska ögon så att man kan ha en diskussion om hur den ständiga förbättringsstigen ser ut framåt. 

Läs mer här