Om Vimur

Kategorier

Taggar

Arkiv

Vimurs Blogg

Johanbloggen: QlikView eller Qlik Sense?

skapade inlägget
Johanbloggen: QlikView eller Qlik Sense?

Av Johan Lindell

Varför skall jag ha Qlik Sense istället för QlikView? Är Qlik Sense lättare att använda? Kan medarbetarna arbeta friare i Qlik Sense än i QlikView?

Qliks lansering av Qlik Sense har skapat en hel del frågor. Främst beror detta naturligtvis på att produkterna har stora likheter. Både QlikView och Qlik Sense är tänkta att utföra samma uppgifter då de är självbetjänings-BI. Men Qlik har valt lite olika angreppssätt för de båda produkterna och det är väl här någonstans som förvirringen sätter in.

Om vi börjar med att titta på QlikView så bygger den på att slutanvändaren använder sig av applikationer som utvecklas specifikt för den egna verksamheten och kan utforska data inom dessa. Det krävs betydande kunskaper för att lägga upp en bakomliggande struktur och att utveckla applikationerna (t ex super-users eller QlikView-utvecklare/konsult). Det är svårt om man inte är insatt att göra förändringar, till exempel att lägga till nya tabeller och grafer. Man får till viss del nöja sig med det som utvecklaren har satt upp. Detta ställer krav på både utvecklaren och implementationen eftersom en applikation gärna skall passa användarna nu och under överskådlig framtid. Men QlikView är ett mycket potent verktyg som klarar av avancerade visualiseringar och beräkningar. Anpassningsmöjligheterna är stora för den som har lite kunskap. Det gör att förutsättningarna för att skapa applikationer i QlikView som precis passar verksamheten och som kan lösa de problem som finns är stora.

Qlik har valt en ny väg för Qlik Sense. Här har fokus förflyttats från att låta utvecklare bygga applikationer till att låta användaren anpassa applikationen efter eget behov. Implementatören ”exponerar” datakällorna till slutanvändare så att de ska kunna bygga egna applikationer. Det är mer intuitivt och betydligt enklare att bygga grafer och tabeller och även att bygga applikationer. Fler kan då själva vrida och vända på datan, skapa nya diagram och finna nya samband. Nackdelen blir dock att Sense inte har samma anpassningsmöjligheter och avancerade beräkningsfunktionalitet som QlikView.

Den stora skillnaden ligger alltså i att Qlik Sense bygger på att användarna ska serva sig själva mer och skapa och anpassa applikationer efter behov, medan QlikView utgår från något mindre flexibla applikationer som i regel också kan vara mer potenta och ha högre funktionalitet.

En annan viktig skillnad är att Qlik Sense har bättre stöd för olika skärmstorlekar som padda och mobil. Sense har dessutom en helt ny funktion, ”data stories”, som ger användaren möjlighet att skapa en presentation över det man har hittat i en applikation och visa för andra. Exportmöjligheten till Office-produkter är också bättre. Man får inte heller glömma att Qlik Sense är en ganska ny produkt och mer och mer av de avancerade funktionerna från QlikView kommer säkert att flyttas över efterhand.

Värt att tänka på är att det krävs en välgjord bakomliggande struktur för bägge produkterna. Men för att kunna dra full nytta av Qlik Sense är den bakomliggande strukturen ännu viktigare än för QlikView.

 

Så vad är slutsatsen? Vad skall jag välja?

Om du inte har ett identifierat problem som kräver en QlikView-applikation utan du vill ha en lösning för Data Discovery så är Qlik Sense det naturliga valet att börja med. Men låt dig inte luras att tro att den bakomliggande strukturen kan vara enklare. En väl genomtänkt, väl organiserad datastruktur ger dig stabila applikationer, pålitliga analyser och full valfrihet mellan båda produkterna i framtiden.

Kategorier: Qlik View | Taggar: BusinessIntelligence, BI, QlikViewVSQlikSense, QlikView, QlikSense, Qlik, SelfServiceBI, SjälvbetjäningsBI, Datavisualisering, Qlikprodukter, QlikSensebättre?, QlikViewellerQlikSense?, DataDiscovery | Visningar: (1915) | Tillbaka