Om Vimur

Kategorier

Taggar

Arkiv

Vimurs Blogg

Juniorbloggen: Qlik Sense Master Objects – Ett steg närmare självbetjäning

skapade inlägget
Juniorbloggen: Qlik Sense Master Objects – Ett steg närmare självbetjäning

I ett tidigare inlägg på Johanbloggen förklarade vi vad som är den essentiella skillnaden mellan QlikView och Qlik Sense. Qlik Sense strävar efter att låta slutanvändaren i högre grad bestämma vad som ska visas i applikationen och är i vissa avseenden något mer flexibel än QlikView. I grund och botten handlar det om att man vill öka möjligheten för självbetjäning.

Man kan kategorisera BI-verktyg genom att placera dem på en skala med två poler: Guided Analytics och Self Service (självbetjäning).

GuidedAnalyticsVsSel...

Traditionella affärsrapporter kan ses som Guided Analytics – användaren tittar bara på något statiskt– och Excel ses som Self Service – vad som visualiseras och när är helt upp till användaren. QlikView och Qlik Sense är båda hybrider av dessa motpoler, men den senare är tänkt att ta ett kliv till höger – mot ökad självbetjäning.

Precis som med Storytelling har man i Qlik Sense, som en del av Self Service-initiativet, också infört så kallade Master Objects (Originalobjekt). Utvecklaren skapar som vanligt en applikation med de visualiseringar som hen har ansett lämpliga, men kan dessutom i ett bibliotek lägga till Originalobjekt, som kan vara enskilda fält och dimensioner såväl som mått, eller fullständiga objekt som exempelvis ett linjediagram. När en applikation har publicerats, kan användaren sedan fritt välja från detta bibliotek för att bygga sin egen visualisering, fristående från den ursprungliga applikationen. Originalobjekten kan återanvändas hur många gånger som helst av alla de användare som har tillgång till ursprungsapplikationen.

Givetvis innebär inte detta fullständig frihet för användaren: vad som kan visualiseras beror på vilken data som är tillgänglig för utvecklaren, hur hög kvalitén på denna data är och hur väl kommunikationen mellan utvecklare och användare sker till att börja med. Vikten av detta skall inte förringas.

Förhoppningen är dock att Qlik Sense med tiden ska möjliggöra för användaren att göra sig mer oberoende av utvecklaren när det kommer till utforskning av data.     

Kategorier: Qlik View, Qlik Sense | Taggar: qliksense, qlikview, masterobjects, originalobjekt, nyheterqliksense, bi-verktyg, datautforskning, visualiseringar, självbetjäningsBI | Visningar: (1383) | Tillbaka