Om Vimur

Kategorier

Taggar

Arkiv

Vimurs Blogg

Vimur lanserar konceptet "Qlik - ett steg längre"

skapade inlägget
Vimur lanserar konceptet

Business Intelligence (BI) och datavisualisering är i en starkt uppåtgående trend. Att ha tillgång till dagsfärsk (eller till och med omedelbar) data, och att kunna analysera den efter behov, är ett otroligt kraftfullt verktyg för beslutsfattare oavsett industri och position. Vår långa erfarenhet från både tillverkande industri och IT-branschen har visat oss att det är lätt att underskatta komplexiteten av att införa IT-stöd av olika slag. Framförallt verktyg som ger en omedelbar nytta och som gör det enkelt för användaren att komma igång har en tendens att inte ge den förväntade nyttan över lång tid då om man hamnar i ett ad-hoc läge utan mål och struktur. "Qlik – ett steg längre" strukturerar installationen och lyfter värdet av QlikView och Qlik Sense genom att göra det till en integrerad del av verksamheten

Ofta förekommer installationer som på något sätt inte uppfyller verksamhetens krav. Istället för att skapa värde kostar de pengar och skapar problem. Strukturen har växt fram av sig själv utan långsiktigt tänk och gör det svårt att utveckla och förbättra. Det handlar om funktionalitet, utnyttjandegrad, pålitlighet och skalbarhet.

För att komma till rätta med detta krävs behovsanpassning. Rätt lösning till rätt företag, rätt applikation till rätt användargrupp och rätt data till rätt användare. Genom att vara med från idéstadie till implementering, för nya installationer såväl som existerande, kan vi ifrågasätta och agera bollplank för att skapa rätt lösning för verksamheten

Det är också en fråga om struktur. Qlik är en mjukvara och ska struktureras och utvecklas som mjukvara. Rätt utfört ger det pålitliga, tydliga och skalbara lösningar som är enkla att underhålla och förbättra.

"Qlik – ett steg längre" är ett koncept som innebär att vi inte (som många andra konsulter) nöjer oss med att se Qlik som ett tittfönster mot den stora datasjön.Tillsammans med kunden formulerar vi de grundläggande problemställningarna, de styrande måltalen och hur lösningen skall se ut och fungera. Vi gör helt enkelt allting - ett steg längre.

 

Håkan Jöne

 

Kategorier: Qlik View | Taggar: BusinessIntelligence, BI, Qlik, QlikView, QlikSense, QlikEttStegLängre, Datavisualisering, BusinessAnalysis, IT-stöd, Vimur, BI-konsulter, BI-utvecklare, Malmö, Skåne | Visningar: (1943) | Tillbaka