Stena Aluminium

Stena Aluminium är Nordens ledande producent av återvunnet aluminium för gjuterier. Historien går ända tillbaka till början på 1900-talet.

 

Vimur har inte varit konsultpartner riktigt lika länge men sedan 2008 har Vimur stöttat Stena Aluminium med expertis och processutvecklingsstöd inom ett flertal områden. Vimurs största uppdrag har varit att stötta både som expert och som förändringsledare vid uppbyggandet av Stena Aluminiums nya produktionssystem. Under åren har Vimur anlitats i ett flertal uppdrag. Som exempel kan nämnas projektledning vid byggprojekt, processdesigner för material- och produktionsplanering och sist men inte minst har Vimur tagit fram ett flertal problemlösningar baserat på QlikView.

 

"Med Vimur har vi funnit en partner som vi kunnat arbeta långsiktigt med. Vimurs kompetens och industriella erfarenheter har gjort att de har fungerat som ett stöd och en katalysator för oss att komma vidare inom många av våra processer. Det har under åren varit allt från utveckling av vårt produktionssystem till införande av S&OP-process och utveckling av våra BI-lösningar."

Fredrik Pettersson
VD, Stena Aluminium


Om Aluminium

Aluminium är den vanligaste metallen i jordskorpan och det tredje vanligaste grundämnet. Aluminium är ett mångsidigt material med många användningsområden - allt från ölburkar till bilar, båtar och flygplan.

En av de viktigaste egenskaperna hos aluminium är att det lämpar sig mycket väl för återvinning. Materialkvaliteten påverkas inte negativt vid återvinning och aluminium kan därför återvinnas ett oändligt antal gånger. Att återvinna aluminium minskar den totala miljöbelastningen. 

När vi återvinner aluminium åtgår endast ca 5% av den energi som behövs för att tillverka ny aluminium från bauxit.