Qlik - nystart

När ni har konstaterat att det finns ett grundläggande fel i er QlikView eller Qlik Sense installation då kan det behövas ett rejält omtag. En nystart.

I Qlik nystart reder vi ut hela den befintliga installationen och hjälper er att göra en långsiktig plan på hur ni bör gå vidare för att  kunna använda QlikView och Qlik Sense så som det var avsett. Vi tittar på:

Arkitektur Har vi rätt struktur i vår Qlik-lösning?

Datamodeller Är datamodellerna i våra applikationer bra? Finns det för stora inslag av Ad-hoc? Ger datamodellen prestandaproblem?

Front end Har applikationerna rätt gränssnitt för att vara användbara?

Hårdvaran Drivs lösningen på rätt hårdvarulösning?

Resultatet av ett nystartsprojekt är att vi under en relativt kort tidsperiod beskriver och genomför en lösning som adresserar de grundläggande strukturproblemen och på så sätt snabbt ökar nyttan med installationen. Som steg två tar vi ta fram en mer långsiktig handlingsplan som vi hjälper er att genomföra. 

Kontakta Johan Lindell om du vill veta mer om vad en "Nystart" betyder för er. Du når Johan på johan.lindell@vimur.se