QlikView & Qlik Sense konsulter

Vimur erbjuder design, utveckling och förvaltning av Qlik-lösningar. Vi arbetar både med QlikView och med Qlik Sense. 

För vem?

Vimur är en idealisk partner för er som redan har valt ett Qlik-verktyg som er BI-lösning men inte känner att ni riktigt har fått ut det som ni förväntade er av projektet. Ibland blir det av olika anledningar så att implementationen inte uppfyller förväntningarna. Vi ser det då och då och de vanligaste anledningarna till att Qlik-projekt inte lever upp till förväntningarna är som vi ser det:

Organisationen har inte fått förståelse för applikationens möjligheter. Det medför att man ofta har en för snäv uppfattning av vad man kan använda Qlik-produkterna till. Ofta hittar vi bara traditionella finansrapporter och det saknas Qlik-lösningar inom Operations. QlikView och Qlik Sense är fantastiska produkter. De skall användas till fantastiska lösningar.

Datamodellerna saknar en riktig struktur vilket har gett opålitliga utdata. Detta leder till att användarna inte litar på produkten och användandet avstannar. I ett sådant fall behövs ett omtag på en grundläggande strukturnivå. Ibland är detta enkelt och ibland kräver det mer arbete.

Implementationer baseras på en standardlösning. Detta är inte något fel i sig men vi ser ofta att utgångsimplementationen inte har tagit någon hänsyn till de specifika utmaningar som kunden har. I värsta fall kan detta leda både till att användarna inte litar på produkten och att man har en för snäv uppfattning av vad man kan använda Qlik-produkterna till.

Om du känner igen dig i något av detta så kontakta oss så berättar vi om våra paketerade erbjudande Qlik Asssessment och Qlik Nystart.

 

Vimurs Qlik-tjänster

Vimur är en komplett Qlik-partner med stor kunskap om Business Intelligence och Performance Management. Vi arbetar ofta i långa relationer med våra kunder men vi är inte främmande för enstaka uppdrag om det kan göra livet lättare för kunden. Generellt kan vi beskriva våra Qlik-tjänster så här:

  • Utifrån era behov och problemställningar hjälper vi er med analys, design, utförande, test och driftsättning av Qlik-lösningar.
  • Vi hjälper er skapa en strukturerad och skalbar arkitektur för QlikView och Qlik Sense och utforma er organistation för att effektivt kunna arbeta med produkterna.
  • Vi gör Qlik-utveckling som baseras på era specifikationer om ni vet vad ni vill ha. Vi löser gärna komplexa problemställningar i QlikView och hjälper er integrera tillbaka till era verksamhetssystem.

    Vi ser till att ni får en långsiktig nytta och effekt av er Qlik-investering.

     

    Vimur är mångårig implementationspartner till Qlik.

Vad är QlikView?

QlikViews Business Discovery-plattform erbjuder självbetjänings-BI som ger affärsanvändaren möjlighet att fatta mer innovativa beslut.

Läs mer här

 

Vad är Sense?

Med Qlik Sense går det snabbt och enkelt att sätta ihop visualiseringar, utforska data på djupet, direkt upptäcka samband och studera nya möjligheter ur olika vinklar.

Läs mer här