Qlik- ett steg längre

Vimur kombinerar stor verksamhetskunskap med nyskapande Qlik-utveckling. Med lång erfarenhet från industri och IT hjälper vi våra kunder med problemlösning för verkligheten.Tack vare vår mångåriga erfarenhet av industriellt ledarskap och mjukvarudesign har vi kunnat ta fram ett effektivt koncept för design och utveckling av Qlik-applikationer som vi kallar för "Qlik – ett steg längre". Detta  är ett problemlösningskoncept som bygger på tre delar. 

Qlik

I botten finns en Qlik produkt (QlikView eller Qlik Sense) som blir plattformen som vårt arbete utgår ifrån. Vi tycker att Qlik produkterna är fantastiska och de förtjänar fantastiska lösningar.

Förståelse

Vår utgångspunkt är alltid att se till att kunden får sitt grundläggande problem löst. Vi har mycket industriellt kunnande i bagaget och vi lägger ner mycket energi på att verkligen förstå alla våra kunders verksamhet och utmaningar. Det är därför vi levererar lösningar, inte appar.

Struktur

Vimurs utvecklingsmetodik bygger på de lärdomar vi dragit både från mjukvaruutveckling och ”data warehousing”. Vi bryter ner arbetet i mindre komponenter, skapar hållbara datamodeller och skriver lättläst, välkommenterad kod i applikationerna.

Vår ambition är alltid att på detta sätt hitta lösningar som gör att kunden uppnår sina mål.

Vill du veta mer?

Kontakta:
Håkan Jöne, VD
+46 736 002791
hakan.jone@vimur.se