Business Assesment

Kort men effektiv och professionell genomlysning av ert företag 

Varför ska man göra en Business Assessment?

Vimurs Business Assessment är ett bra sätt att komma igång med sitt förbättringsarbete. Resultatet av en Business Assessment blir en översikt av de områden som har störst potential för verksamheten och en tänkt plan hur förbättringsarbetet bör fortsätta. Under arbetet berörs frågor av av både operativ och strategisk karaktär.

Hur går en Business Assessment till?

Vid ett inledande möte identifierar vi gemensamt avgränsningar för det område som är intressant att genomlysa. Ibland är det hela verksamheten och ibland är det speciella fokusområden. Omfattningen beror på verksamhetens storlek, komplexitet och naturligtvis även ambitionsnivån för projektet.

Nästa steg är intervjuer med nyckelpersoner inom de delområden som bygger upp det fokusområden som ingår i uppdraget. Dessa personer är ofta teamledare, projektledare och linjechefer. 

Därefter görs en genomgång av process och arbetssätt inom fokusområdet och en översiktlig sammanställning av beslutsvägar och vilken information som flödar mellan organisationsdelarna och hur den förflyttas. Fokus i analysen kommer att vara på ledningssystemet, dvs. de möten, forum, rapporter, mätetal, planer osv. 

Slutligen görs en jämförelse mellan önskat läge och nuvarande läge samt en erfarenhetsmässig bedömning av förbättringspotentialen.

Vad är leveransen?

Vimur levererar efter genomförd studie till kunden:

  • Sammanställning i Powerpoint av Vimurs bedömning och förslag till fortsatta aktiviteter.
  • Presentation på plats hos kunden.

Vimur kommer efter genomförd studie ha kunskap att fortsätta fungera som bollplank för frågor inom området.  

Har du frågor?
Kontakta Per!