Vimur AB

Nolato MediTech

”Vimur är extremt kompetenta och skärpta. Jag fick alltid det jag behövde, på oerhört kort tid dessutom”

Företaget

Nolato är en börsnoterad global koncern där varje enskilt dotterbolags styrts lokalt. Nolato MediTech har bas i Hörby och Lomma. De utvecklar och tillverkar polymera produkter och system i nära samarbete med ledande kunder inom medicinteknik och läkemedel. De är världsledande på formsprutning av silikon och har lång erfarenhet av formsprutning av plast för medicinteknik, med speciell kompetens inom 2K och 3K. Nolato MediTech erbjuder även innovativa lösningar inom vidareförädling och montering.

Utmaningen

Nolato Meditech hade inget beslutstöd 2011 och dåvarande VD Johan Iveberg hade vid sin tidigare tjänst stött på Qlik och fått mersmak för produkten. Han behövde bättre förståelse för lönsamheten, göra kund- och produktanalyser och se försäljningsutvecklingen. Nolato MediTech var vid tiden i ett sämre ekonomiskt läge och Johan var fast besluten om att förändra det. Tillsammans med produktionschefen började de själva bygga upp en BI-miljö. Kvällar och nätter gick för att på egen hand skapa det som de trodde kunde göra en märkbar skillnad. Till slut kom insikten att apparna behövde kvalitetssäkras och för att miljön skulle bli tillräckligt hållbar behövdes spetskompetens som de saknade. Det var då Vimur kom in i bilden.

Johan Iveberg fd. VD Nolato MediTech

Jag kände till Vimur sedan tidigare eftersom de gjort verksamhetsuppdrag här så jag kände mig trygg att anlita dem.

Lösningen och resultatet

Vimur påbörjade arbetet med att bygga upp det beslutstöd Johan önskade. Apparna kvalitetssäkrades och en stabil struktur utvecklades.

Med tiden tog Vimur vårt beslutstöd till nästa steg och hjälpte oss med en kontinuitet i arbetet. Och framför allt, vi fick en inblick i lönsamheten. Med enkla verktyg kunde vi mäta och se trender. Det var den visualitet som möjliggjorde att vi kunde upptäcka avvikelser eller möjligheter och sen förbättra oss.

Vimur och Johan fortsatte att bredda användningsområdet för Qlik mot produktionen vilket hjälpte dem jaga avvikelser men möjliggjorde även för fabrikerna att göra interna förbättringar.

Jag har hela tiden känt att Vimur har koll. De är extremt kompetenta och skärpta. Jag fick alltid det jag behövde, på oerhört kort tid dessutom. Beslutet att implementera Qlik i vår verksamhet var en framgångsfaktor och en del i att Nolato MediTech gick från ett sämre läge till ett betydligt bättre.

”Vimur är extremt kompetenta och skärpta. Jag fick alltid det jag behövde, på oerhört kort tid dessutom”

Har du frågor?
Kontakta Håkan!