Vimur AB

Coronaviruset är ett mög!

Det är ett mög för att människor blir sjuka och värre.

Det är ett mög för att jag inte kan träffa folk och arbeta som jag brukar.

Det är ett mög för att det skapar osäkerhet på varje tänkbart sätt över hela vår värld.

När jag läser statistiken från SCB, Folkhälsomyndigheten och andra så är det uppenbart att det är en väldigt allvarlig situation som världen har hamnat i på många sätt, jag tror inte jag behöver vara tydligare än så.

När jag pratar med kollegor och kunder så är det en fras som återkommer gång på gång: ”Om man bara visste…”. Skall vi vänta ut det eller skall vi anpassa oss? Skall vi beställa eller avbeställa? Skall vi passa på att göra alla de där sakerna vi inte hann med förut eller kommer det vara bortkastad tid?

Det är intressant att se att länder som Sverige där vår förmåga att producera och konsumera (med några tydliga undantag) egentligen inte borde ha påverkats så mycket som det faktiska utfallet har blivit. Jag vill nog påstå att förstärkningseffekten av osäkerhetsfaktorn är betydande (för att inte säga avgörande) för storleken av den ekonomiska nedgång vi nu ser.

Så ska vi våga se något positivt trots allt negativt som omringar och påminner oss om vår situation?

Eftersom vi under många år arbetat med generell dataanalys och ännu längre specifikt med analys av data kring materialflöden så kan jag konstatera att det finns grader i eländet. De som har tänkt till lite extra, de som inte har nöjt sig med det som de fick med i ”standardpaketet”. De är inte riktigt lika osäkra och oroliga. De reagerar med lite mindre yviga gester. Inte för att de inte är drabbade eller för att de vet vad som kommer hända men de har en bättre kontroll på effekterna. De agerar med lite större självförtroende för de kan se mönster tydligare än konkurrenterna.

De som har det allra största självförtroendet är de som dessutom har en stabil och inkörd ”Sälj & Verksamhetsplanering”, S&OP. De har inte bara koll på effekterna de kan dessutom analysera vilka avvikelser mot planen som kommer vara allvarligast. Det märks att en tydlig och konsekvent plan ger insikter kring effekterna av en avvikelse.

När jag ser att det finns tydliga skillnader mellan ”teknik-BI” och ”verksamhets-BI” kan jag inte låta bli att bli lite optimistisk. Det går att skaffa sig lugnet att hitta vägen framåt och att fatta lite bättre beslut utan panik om man har tänkt till i förväg även om utmaningen är en pandemi.

Så om det nu är så att ni råkar tillhöra den där kategorin som inte fick mer än som ingick i standardpaketet eller om er BI-konsult är bra på fält och tabeller men inte vet vad ”Forrester effekten” är så tycker jag att ni skall göra något åt det. Passa på att skapa riktiga analysverktyg för nästa gång något oväntat händer. Det kommer kanske inte en Pandemi, men det kommer något annat skit. Det gör det alltid. Det är den enda prognos jag kan garantera är hundraprocentig.

Lita på mig.

Bild på Håkan Jöne, VD på Vimur och avsändare till texten

Håkan Jöne
VD på Vimur

Har du frågor?
Kontakta Håkan!