Vimur AB

Data Governance – vi går igenom konceptet

Data Governance är ännu ett trendord vi hör slängas runt i data- och business intelligence-sammanhang. Tidigare har vi skrivit om datademokratisering som är ytterligare ett sådant ord som växer i popularitet. Jag vill dock framhäva att vi på Vimur är väldigt positiva till dessa "inneord". Som resultat kanske det kan öka datamedvetenheten, bygga en tryggare och mer lättanvändarvänlig datastruktur som leder till att fler får tillgång till data och kan ta tryggare och datadrivna beslut. Hur som helst så är det nödvändigt att vi förstår och är överens om definitionen av koncepten och därför ska jag idag gå igenom Data Governance. 
Data governance

Vad betyder det? 

Data Governance definieras på olika sätt men en simpel definition är följande: 

Arbeta och sträva efter att bibehålla och förbättra säkerhet, integritet, ägande, flöde och kvalitet i samband med organisationens dataanvändning. Vidare innefattar Data Governance dessutom olika roller, processer, policyer, standarder, etcetera som implementeras för att effektivisera dataanvändning och informationsflöden. I grund och botten handlar det om att ha tillgång till pålitliga och konsekventa data. Detta bör Data Governance vara med och bidra till på olika plan. Att förvalta data så här är något som bör utvecklas och anpassas i takt med att volym, variation och hastighet av data ökar och/eller ändras över tid. 

Varför är det viktigt? 

Då undrar man kanske, varför behöver många organisationer i nuläget arbeta med Data Governance för att hantera data? Många experter idag anser att Data Governance är ett måste för organisationer som kontinuerligt strävar efter att vara konkurrenskraftiga och optimera den dagliga verksamheten. Med en nästintill obegränsad tillgång till både interna och externa data kan organisationer numera förbereda sig för att hantera massiva mängder data.  Som ett resultat kan denna data användas till bland annat beslutsstödsunderlag, riskhantering, kostnadsreducering och mycket mer. 

Nya lagar och ökade krav på datasekretess pressar många organisationer in i situationer som ofta kräver en Data Governance strategi. Kraven från statliga myndigheter och kunder innebär att undermålig hantering av data kan leda till förluster i intäkter och rykte. Det ska dock poängteras att kraven och pressen som sätts på organisationer i mångt och mycket skiljer sig åt beroende på bransch, storlek, typ av data som hanteras och så vidare. 

Fördelar med en Data Governance strategi

En genomtänkt Data Governance-strategi medför flertalet fördelar, vissa nämna ovan. Nedan följer en mindre lista på fördelar som är värda att ha i åtanke:

  • Data Governance leder till enhetliga data och en gemensam förståelse av den. Det kan och bör även leda till en konsekvent bild och gemensam terminologi för organisationens data. Däremot behöver det inte innebära att specifika affärsenheter nödvändigtvis förlorar välbehövlig flexibilitet. 
  • Vi ser att organisationer med en solid och genomtänkt Data Governance strategi generellt har bättre datakvalitet. Det visar sig bland annat igenom att dataprecision, säkerhet och att tillgängligheten ökar. 
  • Data Governance bidrar till en bra överblick över all data, en “datakarta” så att säga. Organisationer får möjlighet att snabbt se vart all data kommer ifrån, vart den hör hemma, vilka avdelningar som behöver den och hur den bör struktureras. Här är målet att säkerställa att all data är användbar och effektivt kan kopplas till den dagliga verksamheten. 
  • Med Data Governance är organisationer i en fördelaktig position och kan möta diverse krav från statliga förordningar som till exempel GDPR. 
  • Genom att förbättra sin datahantering hjälps organisationen att fastställa uppförandekoder och god praxis i hur man hämtar och hanterar data. Det medför i sin tur att misstag, som primärt ligger bortom traditionella data- och teknikområden, inte inträffar i samma utsträckning. 

Data Governance är inte alltid helt tydligt och kan för många verka diffust. Jag hoppas att det här inlägget åtminstone har gett en överblick över begreppet och varför det är viktigt att tänka på. I slutändan gäller det för varje organisation att implementera Data Governance utifrån egen kapacitet och tillämpa konceptet steg för steg med ett långtidstänk. 

Ahmad Gazzawi är B-konsult på VImur

Ahmad Gazzawi
BI-konsult på Vimur AB

Ni har väl inte missat Vimurs serie Leda till Framgång? Första avsnittet ser ni på vår youtube-kanal här.

Har du frågor?
Kontakta Håkan!