Vimur AB

Data Literacy, varför är det så viktigt?

Data literacy är ett begrepp man inte kan undgå idag när man scrollar runt på sidor om business intelligence och dataanalys. Men vad betyder det och varför tycker vi på Vimur att det är viktigt?

Lättast för att förstå begreppet Data Literacy är att se det som ett eget språk, att prata Data. Det kan vara svårt för oss konsulter som redan pratar data att komma ihåg att andra inte pratar lika flytande. Därför är det viktigt för oss att dela med oss av den förmågan när vi träffar kunder, nya som gamla. Det minskar missförstånd och ökar kundens nytta av det vi gör.

Vad är då data? I grund och botten är data en digital beskrivning av objekt som existerar i vår värld. Data kan representeras i olika former som t.ex. text, bild, video och ljud. När vi sätter datan i ett sammanhang blir den till information. Om vi har tur och vi är skickliga så kan vi dessutom omvandla informationen till kunskap.

Tillgång till bra data är centralt i ett företag. Vår möjlighet att använda data styr processer, medarbetarnas positioner och uppgifter och formar den framtida tekniken. I all data kan vi läsa av trender, avvikelser, sammanträffande och varningar på att något går fel eller indikationer på att något går precis i önskad riktning. Dessutom kan vi använda data i argumentation och ta tryggare beslut – om vi förstår vad den verkligen säger.

När konsulter kommer in och bygger på tekniska lösningar för att göra data tillgänglig är det avgörande att användarna kan tillgodogöra sig informationen, dvs. datan måste sättas i ett sammanhang. Vi på Vimur jobbar lite annorlunda än våra konkurrenter eftersom vi tar oss an projekten med erfarenhet och förståelse från många olika verksamheter och bygger lösningar därefter. Trots det får vi inte glömma bort att lära ut språket, förklara grammatiken och dela ut glosorna.

Känns det komplicerat och stort? Det är det inte, det finns mycket ni kan göra själva som hjälper er att komma över tröskeln. Qlik har mängder av utbildningsmaterial på deras hemsida helt gratis:

https://learning.qlik.com/mod/page/view.php?id=24704

Gör en kurs i månaden! Utmana en kollega och se vem som får bäst resultat i sluttestet! Huvudsaken är att förstå att begreppet finns och vad det innebär. Gör ni det, kan ni väl inte bli annat än nyfikna och gå vidare. Företaget är ert land och vi vill bara att ni lär er språket.

Har du frågor?
Kontakta Håkan!