Vimurs expertisområden

Vi kan med fog säga att inom vårt affärsområde Management Consulting kan våra konsulter väldigt mycket om de utmaningar som distribuerande och producerande företag möter i sin vardag. 

 

 

På konsultsvenska brukar vi säga att "Operational Excellence" är vår hemmaplan. Det är mer eller mindre ett sammanfattningsbegrepp för ovanstående figur och innebär att vi är duktiga på allt som rör verksamhetsförbättring för företag som på något sätt arbetar med varuflöden, egna eller andras.

När vi arbetar som experter inom ett område kan vi arbeta på olika nivåer gentemot våra kunder beroende på hur projektet eller uppdraget ser ut.

Det vanligaste är att vi arbetar i nära partnerskap med våra kunder över långa tidsperioder men vi hjälper naturligtvis gärna er om ni har andra typer av behov också. Kontakta oss så pratar vi om på vilket sätt vi hjälper er bäst.