Business Intelligence

Om Business Intelligence

Business intelligence ger företag möjlighet att behandla stora mängder information och analysera den med hjälp av olika visualiseringsverktyg. Det kan handla om ERP-system, administrationssystem, försäljningssiffor, maskinrapporteringar eller kanske HR-redovisningar. 

All den här datan kan upplevas övermäktig och ostrukturerad men den ger också oändligt många möjligheter. Informationen finns där oavsett hur eller om den syns. Vi tror på att ta kontroll och bygga ett system som kan hjälpa till att identifiera och förstå, skapa ny data och med det till och med förutspå händelser. Allt detta för att optimera företagets flöde. För finns det något mer tillfredsställande än när allt bara fungerar, precis som det ska? Kanske är det en illusion men likväl så vacker strävan och Business Intelligence ger oss i alla fall möjligheten.

Business intelligence
– ett steg längre

Tack vare vår mångåriga erfarenhet av industriellt ledarskap och mjukvarudesign har vi kunnat ta fram ett effektivt koncept för design och utveckling av applikationer som vi kallar för ”BI – ett steg längre”. Detta är ett problemlösningskoncept som bygger på tre delar.

Grunden

I botten finns en BI-produkt (QlikView, Qlik Sense eller PowerBI) som blir plattformen som vårt arbete utgår ifrån. Vi tycker att dessa produkter är fantastiska och de förtjänar fantastiska lösningar.

Förståelse

Vår utgångspunkt är alltid att se till att kunden får sitt grundläggande problem löst. Vi har mycket industriellt kunnande i bagaget och vi lägger ner mycket energi på att verkligen förstå alla våra kunders verksamhet och utmaningar. Det är därför vi levererar lösningar, inte endast appar.

Struktur

Vimurs utvecklingsmetodik bygger på de lärdomar vi dragit både från mjukvaruutveckling och ”data warehousing”. Vi bryter ner arbetet i mindre komponenter, skapar hållbara datamodeller och skriver lättläst, välkommenterad kod i applikationerna.

Vår ambition är alltid att på detta sätt hitta lösningar som gör att kunden uppnår sina mål.

Har du frågor?
Kontakta Per!

Börja med en BI Assessment

Är det inte dags att få nytta för varje investerad krona?