Utbildning

Om Utbildningar

Utbildning skapar utveckling! Kompetensutveckling är viktigt för alla, både bolag och individer. Om vi inte lär oss nya saker är risken hög att vi stagnerar eller till och med blir sämre. Lite extra sant är detta när vi har infört ett nytt arbetssätt eller nya verktyg för vårt dagliga arbete. Som stöd för er utveckling har vi därför tagit fram ett brett utbildningsprogram inom både BI och verksamhetsnära ämnen.

Våra utbildningar

Utifrån vårt grundutbud kan vi ta fram nya kurser när det dyker upp nya behov. Alla kurser gör vi alltid kundanpassat för varje kund och tillfälle.

Utbildning

Business Intelligence –
Att använda kraften i din data! 

Behovet av beslutsstöd ser olika ut för olika roller inom ett företag. VD, controller, ekonomichef, IT-chef, HR-chef, marknadschef och försäljningschef – alla behöver ha tillgång till samma bild av företagets verklighet, men tillgänglig på olika sätt. En välgenomtänkt och väldesignad BI-lösning ger varje beslutsfattare rätt lägesinformation levererad på rätt sätt i rätt tid.

Vi på Vimur har utformat vår QlikView kurs för dig som vill vässa dina utforskningskunskaper för att kunna utnyttja dina applikationer fullt ut. Kursen ska leda till att du som användaren enkelt ska kunna hitta i och utforska QlikView applikationer utan begränsningar. Fokus ligger på att gå igenom den funktionalitet som finns i QlikView, vilket även kombineras med utforskandet av applikationer med den metodik som Vimur rekommenderar. 

Den här kursen hålls även online, mer information hittar du här.

Vimur erbjuder två paketerade Qlik Sense kurser; Basic och Advanced

Basic

En kurs framtagen för dig som idag använder, eller ska börja använda, Qlik Sense inom offentlig såväl som privat sektor. Vi på Vimur har utformat denna kurs för dig som vill vässa din Qlik Sense kunskaper och därmed utnyttja dina applikationer till fullo. Kursen är även relevant för dig som inte använt Qlik Sense tidigare, men ändå är nyfiken på vad det kan erbjuda dig och ditt bolag. 

Den här kursen hålls även online, mer information hittar du här. 

Advanced

En kurs är framtagen för dig som redan besitter grundläggande kunskap om Qlik Sense och har använt verktyget tidigare. Denna kurs har utformats i syfte att gå igenom den funktionalitet som Qlik Sense erbjuder, i kombination med skapandet av egna visualiseringar och ark. Detta är främst lämpligt för dig som behöver tillgodose specifika behov kring dataanalys.  

Den här kursen hålls även online, mer information hittar du här.

Microsofts business intelligence verktyg, Power BI, tillåter användaren att visuellt analysera data som sen kan leda till insikter för att effektivisera den dagliga verksamheten. Vi på Vimur har utformat denna kurs för dig som vill vässa dina Power BI kunskaper och på sätt använda verktyget på ett sätt som verkligen leder till nya insikter. Kursen är även relevant för dig som inte använt Power BI tidigare, men ändå är nyfiken på vad det kan erbjuda dig och ditt bolag.

Utbildning

Logistik och Supply Chain - Kompetensen som bestämmer både kostnader och kundservice.

Logistik- och supply chain är oerhört avgörande för lönsamheten och det gäller att förstå effekten av olika tekniker som kommer in i flödet av både tjänster och produkter. Med logistiken påverkas både ekonomi, lönsamhet och värde, vilket ökar konkurrenskraften för både företag och organisation. Våra kurser och utbildningar ger dig rätt verktyg att lyckas med en effektiv supply chain.

Beer Game/Supply Chain spelet är ett spel om logistikens grunder där syftet är att skapa förståelse för vikten av informationsutbyte mellan försörjningskedjans (supply chain) aktörer samt hur våra invanda beteenden kan bidra till oönskade effekter.

På kursen Lean Supply Chain får du begreppen och verktygen inom Lean. Du får se hur flödesstyrning påverkar inköp och logistik, samt hur funktionerna bör samverka på bästa sätt.

Under kursen Lean Supply Chain studerar vi olika flödesprocesser och hur styrningen av dessa påverkar kostnader och arbetsinsatser. Teorierna i Lean kommer att kombineras med simuleringar där du ser effekten av de enkla förbättringarna.

Vi går igenom olika samarbetsformer som t.ex. VMI och konsignation med vad det innebär samt psykologin och förhandlingen för att nå effektiva samarbeten.

Utbildning

Sälj och presentationsteknik - Varje budskap behöver en röst!

De flesta av oss har bittert fått erfara att det inte spelar någon roll att vi har den bästa lösningen eller det bästa budskapet om vi inte lyckas föra fram det på ett bra sätt.

Vårt uppdrag är att förbättra säljresultaten och lönsamheten genom att sätta fokus på det som generar resultat hos våra kunder. Utifrån kundens specifika situation skapar vi program för ökat försäljningsresultat.

Våra utbildare har mer än 20 års erfarenhet av tjänsteförsäljning och dokumenterad erfarenhet av goda resultat.

Målet med kursen är att:

 • gå igenom säljteknikens grunder och skapa en effektiv säljprocess till både nya och gamla kunder
 • skapa personliga säljtekniska verktyg som gör att det blir enklare att hitta kundbehov, tackla invändningar och göra avslut hos kund

Kursupplägg: 

 • Skapa en säljstrategi
 • Vikten av planering och målstyrning
 • Företagets konkurrensmedelsmix
 • Målgruppens köpprocess
 • Behovsanalys, presentation hos kund
 • Kundnytta och kundvärdet av vårt koncept
 • Säljargumentation: agn och liknelser
 • Invändningsteknik, genomgång av svåra invändningar
 • Våga fråga efter affären; att göra avslut
 • Merförsäljning: vad händer när kunden köpt?

Personlig säljanalys (görs individuellt innan kursstart)
Mental träning

 • Varför vissa säljare är mer framgångsrika än andra
 • Egen motivation och egna mål
  Skenhinder
 • Vad är ett skenhinder
 • Skillnad mellan skenhinder och säljhinder
 • Hur hanterar vi skenhinder
  Mentala säljhinder
 • Vilka olika säljhinder finns identifierade
 • Hur säljhinder begränsar oss
 • Vad kostar säljhinder
 • Att identifiera säljhinder
 • Genomgång av personlig säljprofil
 • Motåtgärder mot säljhinder
 • Att aktivt bearbeta och eliminera säljhinder

Målet med utbildningen är att skapa en medvetenhet bland medarbetare hur de själva kan påverka leverans och vinsten i företaget genom att agera och tänka rätt
Den egna attityden till det arbete vi utför är avgörande för den kvalitet vi erhåller.
Vi arbetar med attityd till försäljning, vad konkurrens innebär samt går igenom säljteknik, hantering av invändningar och avslut.

Kursupplägg:

 • Attityd och värderingar
  Egna tankar kring sälj. Vad innebär sälja för mig?
  Hur gör jag mig själv och företagets kompetens synlig för kunden?
 • Konkurrens
  Vilka är våra konkurrensfördelar?
 • Säljteknik
  Att uppfatta köpsignaler och ta tag i dem
  Att våga fatta egna beslut
 • Invändningsteknik
  Att göra avslut, knyta ihop säcken
 • Den egna personligheten
  Hur och varför agerar vi som vi gör?

Har du frågor?
Kontakta Andrea!