Verksamhetsutveckling

Den som slutar bli bättre slutar snart att vara bra

Verksamhetsutveckling betyder för oss att identifiera det vi kan bli bättre på, skapa och genomföra en förbättringslösning, följa upp den med rätt nyckeltal och sedan besluta om korrigeringar. (Plus i kanten till dem som tycker att det låter mycket som Deming-hjulet) Ett sätt vi gör det på är att utveckla effektiva BI-lösningar. Ett annat sätt är att vi stöttar våra kunder i deras förbättringsprocesser.
Vi vet att mycket kompetens kring förbättringsprocesser finns internt hos våra kunder. Men ibland är det så att tiden inte räcker till och ibland kan det vara väldigt bra att någon utifrån är katalysatorn som får förbättringshjulet att börja snurra. Våra medarbetare har erfarenhet från ett stort antal (ja verkligen jättemånga) förbättringsinitiativ. Vi stöder oss på några praktiskt användbara modeller i vårt arbete men framförallt är det vår mångåriga erfarenhet av verkligheten som vi vill dela med oss av till våra kunder.

Vår filosofi

För all hållbar förändring krävs att människorna i organisationen anammar det nya arbetssättet till en sådan grad att de faktiskt glömmer bort det gamla sättet att arbeta, dvs. man har nått ett helt nytt beteende. Vimurs sätt att arbeta med beteendeförändring innebär att vi tittar på förändringen ur tre perspektiv; Människor, Processer och System.

Människan

Det kan ta tid att hitta rätt sätt att få med sig hela organisationen men i grunden handlar det om att förstå människors olika drivkrafter och att kommunicera på rätt sätt. 

Processer

Att designa och dokumentera en effektiv process är en viktig komponent. Kombinationen av kundens egen specialistkunskap och Vimurs breda erfarenhet är ofta en vinnare.

System

Att processen på ett bra sätt måste stödjas av ett system ligger ofta högt upp på önskelistan i många organisationer. Men det är viktigt att komma ihåg att systemet skall stödja processen inte designa processen efter systemet.

Har du frågor?
Kontakta Per!

Börja med en Business Assessment

Vimur erbjuder en kort men effektiv och professionell genomlysning av ert företag.