Optimera dina beslut​

Låt fakta vara grunden till besluten som gör skillnad.

Rätt struktur och ordning
- då kommer nyttan

På Vimur bryter vi ned större uppgifter till mindre komponenter och genom vårt iterativa arbete kan vi verifiera data i ett tidigt skede, skapa hållbara datamodeller och skriver tydlig, väl kommenterad kod som är enkel att förstå och jobba vidare på.

I alla våra projekt sätter vi upp ett flöde där definitioner och beräkningar alltid görs på ett ställe för att säkerställa hög datakvalitet och effektivisera underhållsarbete. Vi skapar även tabeller som enkelt kan återanvändas i framtida applikationer vilket lägger grunden för kostnadseffektivt underhåll och utveckling.

Vårt arbetsätt

Vi följer en projektstruktur där varje projekt har en dedikerad lösningsansvarig, en kundansvarig och en utvecklande konsult. Detta innebär att det är fler än en person som tar ansvar för kunden och projektet i sin helhet. Vi använder digitala planeringsverktyg för enkel kommunikation och planering med våra kunder om saker som rör projektet samt för att vi internt ska kunna delegera och dela uppgifter så att vi kan leverera rätt saker i tid.

Affärssystem

Jeeves, M3, Oracle, AX och Dynamics365 är bara några av de affärssystem Vimur jobbar mot på daglig basis. Det är få affärssystem som vi inte har erfarenhet av vilket gör det smidigt för oss att extrahera, transformera och visualisera data effektivt.  Genom att använda oss av en QDF struktur kan vi integrera data från diverse system för att bygga applikationer som genererar ett helhetsperspektiv för våra kunder. Data från MES -, PIM- och CRM-system kan även integreras utan att ETL flödet destabiliseras.

I fokus

Först i Sverige med Forms

Nu kan vi stolt meddela att vi officiellt är partner till Inphinity och i samband med detta dessutom den första återförsäljaren i Sverige av den produkt som kallas Forms. 

Nu är det möjligt att skapa inmatningstabeller i Qlik Sense utan att koda eller behöva genomlida en komplex konfigurering.  Produkten kommer med säkerhet att ge stor nytta till många applikationer och dessutom öppna möjligheter för nya idéer och lösningar.

Inphinity forms logotyp