Power BI

Om Power BI

Power BI är en del av Microsofts portfölj med analys- och rapportverktyg. Power BI är väl integrerat med Office 365 och Azure.

Med Power BI kan du enkelt koppla dig mot olika typer av datakällor. Du kan snabbt göra analyser och svara på frågor genom att kombinera nya data med befintliga analyser. Det är även enkelt för användare att själv skapa analyser och rapporter.

I Office 365 ingår en begränsad version av Power BI som gör att användare snabbt kan analysera sin data. Vill man hantera större datamängder och automatisera sina analyser så behöver man en utökad licens.

Fördelar med Power BI

Styrkorna med Power Bi är framför allt den redan färdiga integrationen med hundratals olika system och datakällor vilket gör det enkelt och effektivt att integrera Power BI i din verksamhet.

Genom integrationen till Azure så finns det även möjligheter att använda sig av big data, data lakes samt ostrukturerade data, som till exempel text på sociala medier.

Det finns även goda möjligheter att ta sina analyser till nästa nivå genom att utnyttja avancerad data science teknik, som till exempel AI, prediktioner, klassifikationer av olika slag samt avancerad machine learning som med tiden lär och anpassar sig för att kunna ge mer tillförlitliga resultat.

På Vimur har vi jobbat med Power BI i flera år och kan hjälpa er att bygga verksamhetsanpassade Power BI verktyg.

Spela videoklipp

Har du frågor?
Kontakta Håkan!