Power BI

Om Power BI

Power BI är en del av Microsofts portfölj av analys och rapportverktyg som är väl integrerat i Office 365 samt Azure.

Med Power BI kan du enkelt koppla dig mot olika typer av datakällor samt snabbt göra så kallade ad hoc-analyser (svara på frågor genom att kombinera ny data/insikt i sina redan befintliga analyser) (Vad är det?). Det är även enkelt för användarna att själv skapa analyser och rapporter, så kallad självbetjäning.

I och med Office 365 så ingår en begränsad version av Power BI som gör att användarna snabbt kan analysera sin data och därav få insikt. Vill man avancera sitt användande samt dela och automatisera analyser så behöver man en utökad licens.

Fördelar med Power BI

Styrkorna med Power Bi är framförallt den redan färdiga integrationen mot hundratals olika system/datakällor vilket gör det effektivt och enkelt att integrera i din verksamhet.

Genom integrationen till Azure så finns även möjligheterna att använda sig av big data, data lakes samt annan ostrukturerade data, dvs data som inte är en del av en databas till exempel text på sociala medier.

Det finns även goda möjligheter att ta sina analyser till nästa nivå genom att integrera mer avancerad tekniker inom ramarna för data science, så som till exempel prediktioner, klassifikationer av olika slag samt mer avancerad machine learning, en typ av AI som med tiden lär och anpassar sig för att kunna ge mer tillförlitliga resultat.

Spela videoklipp

Har du frågor?
Kontakta Håkan!