QlikView

Ett av världens ledande BI-verktyg

QlikView erbjuder en plattform där data kan sammanställas och presenteras intuitivt för datavisualisering och datautforskning. Data från olika källor kan inhämtas och presenteras på ett innovativt sätt som tillåter företag komma till insikter som vanligtvis döljer sig i den enorma djungeln av data som organisationer samlar på sig. I QlikView jobbar man med så kallad Guided Analytics vilket innebär att användaren är nästintill helt fri att utforska befintliga data i de grafer och tabeller som finns tillgängliga. Det handlar helt enkelt om att data omvandlas till riktiga möjligheter.

Fördelar med QlikView

Det som gör QlikView unikt är den associativa modellen som plattformen använder sig av. Den är specifikt designad för en interaktiv och fri utforskning av dataanalys. Data, från ett flertal källor, läses in och struktureras utifrån hur saker och ting hänger ihop i syfte att visualisera data, utan att data som inte är associerat lämnas utanför. Detta medför att användare kan finna samband mellan data, och därtill icke-samband. I grund och botten innebär detta att alla användare kan utforska data i den riktning där nyfikenheten leder.

Utöver detta är QlikView en lättanvänd produkt och det krävs inte mycket för att bekanta sig med den funktionalitet som finns tillgänglig. För att göra selektioner räcker det med ett par knapptryck och filtrera i data då Qlik inte förlitar sig på en hierarkisk datastruktur. Dessutom är det relativt låga utvecklingskostnader för en produkt som snabbt generar värde för olika typer av organisationer, små som stora.  

Har du frågor?
Kontakta Håkan!