Qlik Sense

Ett kraftfullt visualiseringsverktyg

Qlik Sense släpptes 2014 och till skillnad från QlikViews Guided Analytics är det en Self Service plattform som tar utforskning och dataanalys till en ny nivå.  Precis som föregångaren använder sig Qlik Sense av den associativa modellen och fungerar i princip identiskt vad gäller datamodellering och applikationsutveckling. Däremot har användarna numera helt andra möjligheter att få vara med i skapandet av flikar, diagram och tabeller och kan därmed visualisera befintliga data utifrån fler perspektiv. Det kan dessutom vara en SaaS lösning som till skillnad från QlikView implementeras i molnet vilket leder till att organisationer slipper ha en fysisk server. Qlik förser i så fall och underhåller servrarna i molnet som lagrar företagens data smidigare och säkrare.

Fördelar med Qlik Sense

Qlik Sense Cloud

Har du frågor?
Kontakta Håkan!

I fokus

Datainmatning direkt i Qlik Sense

Nu kan du mata in egna indata direkt i Qlik Sense: kommentarer, deadlines, ansvarsområden, anpassade kategoriseringar, åtgärdsplaner, rankningar eller andra data. Allt det du önskat skulle finnas i Qlik Sense.

Inphinity forms logotyp