Qlik Sense

Ett kraftfullt visualiseringsverktyg

Qlik Sense släpptes 2014 och till skillnad från QlikViews Guided Analytics är Qlik Sense en Self Service plattform som tar dataanalys till en ny nivå.  Precis som föregångaren använder sig Qlik Sense av den associativa modellen och fungerar i princip identiskt vad gäller datamodellering och applikationsutveckling. Däremot har användarna numera helt andra möjligheter att få vara med i skapandet av flikar, diagram och tabeller och kan därmed visualisera befintliga data utifrån fler perspektiv. Qlik Sense kan även fås som en SaaS lösning implementerad i molnet vilket gör att organisationen slipper ha egna servrar. Qlik tillhandahåller då en molntjänst som lagrar företagens data smidigt och säkert. Qlik tar hand om både serverkapacitet och underhåll.

Fördelar med Qlik Sense

Med Qlik Sense får ni fler och bättre visualiseringar, mer anpassade för verksamheten.  Förbättrad användarvänlighet leder till ökad användning av verktyget och större nytta av investeringen. Data blir lättare att tolka och ni riskerar inte att missa viktig information.

Vimur bygger inte bara färdiga applikationer i Qlik Sense utan hjälper er också att komma i gång med Self Service så att ni själva kan bygga applikationer. Med ett genomtänkt affärslager i Qlik Sense kan ni på egen hand själva bygga applikationer utifrån vad er verksamhet behöver. Affärslagret är en del av datamodellen vi bygger när vi levererar BI-lösningar.

Qlik nöjer sig inte med att användaren själv kan välja visualisering utan föreslår själv vad som passar bäst och med Insight Advisor kan du skriva en fråga och få ett diagram som svar.

Qlik Sense är helt anpassat efter dagens mobila behov. Applikationerna anpassar sin layout efter skärmstorlek så du behöver aldrig tänka på vilken enhet du öppnar din applikation på. 

Med Qlik Sense kommer även en funktion som kallas Storytelling. Här kan du bygga egna presentationer utifrån din analys. Med Storytelling kommer du enkelt tillbaka till applikationen vid behov för att kunna besvara frågor som dyker upp under din presentation. Du kan fortfarande exportera grafer och tabeller till exempelvis PowerPoint eller Excel utan några problem.

Vill du dela med dig av dina upptäckter finns både anteckningar, Storytelling, prenumerationer och bokmärken som du kan dela med dina kollegor. Säkerhetsmässigt kan du enkelt styra vilka användare som får se vad, både på applikationsnivå och datanivå inom en specifik applikation. 

Så oavsett om du väljer att själv bygga dina rapporter eller vill att vi tar fram dem tillsammans med er så får ni med Qlik Sense och det Qlik kallar Active Intelligence ett verktyg som hjälper er att analysera och utveckla er verksamhet och få full kontroll över er data.

Qlik Sense Cloud

Har du frågor?
Kontakta Håkan!

I fokus

Datainmatning direkt i Qlik Sense

Nu kan du mata in egna indata direkt i Qlik Sense: kommentarer, deadlines, ansvarsområden, anpassade kategoriseringar, åtgärdsplaner, rankningar eller andra data. Allt det du önskat skulle finnas i Qlik Sense.

Inphinity forms logotyp