Qlik Sense

Ett kraftfullt visualiseringsverktyg

Qlik Sense släpptes 2014 och till skillnad från QlikViews Guided Analytics är det en Self Service plattform som tar utforskning och dataanalys till en ny nivå.  Precis som föregångaren använder sig Qlik Sense av den associativa modellen och fungerar i princip identiskt vad gäller datamodellering och applikationsutveckling. Däremot har användarna numera helt andra möjligheter att få vara med i skapandet av flikar, diagram och tabeller och kan därmed visualisera befintliga data utifrån fler perspektiv. Det kan dessutom vara en SaaS lösning som till skillnad från QlikView implementeras i molnet vilket leder till att organisationer slipper ha en fysisk server. Qlik förser i så fall och underhåller servrarna i molnet som lagrar företagens data smidigare och säkrare.

Fördelar med Qlik Sense

Med Qlik Sense får ni bättre och mer visualiseringarna mer anpassade för verksamheten. Detta leder till bättre användarvänlighet vilket ökad användning av verktyget och nyttan av investeringen ökar. Data blir lättare att tolka och ni riskerar inte att missa viktig information.

Med bättre användarvänlighet kommer ni kunna gå över till Self-Service BI. Med en korrekt uppsatt Qlik Sensemiljö, utifrån er förutsättning, kommer ni utan någon tidigare erfarenhet att själva kunna bygga era rapporter utifrån egna behov.

Även om Qlikview kan köras mobilt så är Qlik Sense helt anpassat efter dagens mobila behov. Applikationerna anpassar sin layout efter skärmstorlek så du behöver aldrig tänka efter vilken enhet du öppnar din applikation på.
Med Qlik Sense kommer även en funktion som kallas Storytelling. Här kan du bygga egna presentationer utifrån din analys. Med Storytelling kommer du enkelt tillbaka till applikationen vid behov för att kunna besvara frågor som dyker upp under din presentation. Du kan fortfarande exportera grafer och tabeller till exempelvis Powepoint eller Excel utan några problem.

Du kan med enkelhet i Qlik Sense styra vilka användare som ska se vad, både på applikationsnivå och datanivå inom en specifik applikation.

Tillsammans skapar dessa möjligheter förutsättningar för att få ett verktyg som bidrar till att användarna kan skapa bättre rapporter och genomföra sina analyser mer framgångsrikt.

Med detta får användaren total kontroll över Self-Service Business Intelligence. 

Qlik Sense Cloud

Har du frågor?
Kontakta Håkan!

I fokus

Datainmatning direkt i Qlik Sense

Nu kan du mata in egna indata direkt i Qlik Sense: kommentarer, deadlines, ansvarsområden, anpassade kategoriseringar, åtgärdsplaner, rankningar eller andra data. Allt det du önskat skulle finnas i Qlik Sense.

Inphinity forms logotyp