Vimur AB

Vimurs vision och betydelsen av BI

 

Vi på Vimur har alltid haft en vision om att vi skall spela en viktig roll för många svenska bolags förmåga att vara konkurrenskraftiga genom att hjälpa dem arbeta på ett bra sätt och att ta riktiga beslut.

Nu när vår påverkan på planeten och klimatet ställer vårt ständiga behov av konsumtion i fokus då prövas vår förmåga till förändring och förbättring av produktion och transporter. Vi som är inblandade i försörjningskedjan är med rätta ifrågasatta och vi har den mödosamma uppgiften att sluta stjäla från våra barn. Detta kräver att vi redan idag hittar nya sätt att producera och distribuera med betydligt mindre resursåtgång.

För att identifiera vad som behöver göras för att vinna i konkurrensen och för att faktiskt genomföra förbättringar av verksamheten måste du varje dag ta små och stora beslut. Beslut som skall tas baserat på analyser. Analyser som skall göras på data. Data som skall vara kvalitetssäkrad. Vi vill helt enkelt fatta faktabaserade beslut. Trots det visar det sig gång på gång att vi har en benägenhet att grunda våra beslut på magkänslans impulser, snarare än på hårda fakta.

Men hur bör man agera då? På Vimur har vi en djupt rotad övertygelse om att det inte finns en lösning som passar alla men att det finns duktiga människor som kan ge oss inspiration att tänka rätt. Vi återkommer alltid till de här tre:

Edward Deming som är den store pionjären inom industriell processmätning och styrning. Han sa många kloka saker. Han menade att man inte kan styra det man inte mäter och han betonade att om man inte kan beskriva det man gör som en process så vet man inte vad man gör. Deming lanserade PDCA-hjulet som grunden för allt förbättringsarbete.

 

Taiichi Ohno, som var tongivande i skapande av Toyotas produktionssystem (TPS) som senare kom till oss i en version som vi kommit att kalla Lean. Den absolut viktigaste delen i Lean/TPS är hur noga man betonar betydelsen av att förstå kundens innersta behov. Allt vi gör skall fokusera på att skapa nytta för kunden och för att skapa nytta för kunden måste vi förstå kundens problem. Taiichi Ohno sa
Don’t look with your eyes, look with your feet. Don’t think with your head, think with your hands.”
För oss betyder det att vi skall inhämta information vid källan. Man kan inte stå bredvid, man måste orka delta.

 

Eli Goldratt, logistikguru och författare till den på sin tid banbrytande boken ”Målet”. Han är den som knyter ihop hela vårt resonemang: ”Det är inte en fråga om att mäta mer. Vi måste mäta rätt. ABC-kalkylering och Balanced Scorecard är två tekniker som används för att komma till rätta med detta. Naturligtvis är båda helt felaktiga. Vem kan använda tjugo olika nyckeltal för att återmata och styra? En process eller människa som mäts, får inte styras av mer än tre olika mätetal, som inbördes inte har några konflikter.”

By Source, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=46634392

Häri ligger den verkliga utmaningen. Att samla in kolossala mängder data, skapa mätetal, diagram och tabeller som bländar och förvirrar kan i stort sett vem som helst göra. Men att ha orken, kapaciteten och förmågan att analysera och förstå hur man på bästa sätt mäter för att skapa nytta för kunden i en ständigt pågående förbättringsprocess kan väldigt få människor. Men jag kan stolt säga att flera av dem jobbar här på Vimur.

Håkan Jöne, VD på Vimur

Har du frågor?
Kontakta Håkan!